Jerry Advanced airway

63 500,00 kr

Jerry är en fullstor modell bygd med naturtrogna luftvägar. Luftstrupe, matstrupe och epiglottis är tydligt kännbara. Dessa delikat utformade organ, tillsammans med fungerande lungor och en artificiell puls kommer att hjälpa studenter vid endotrakeal placering, kompressioner och mun-till-nosandning.
Jerry har även utbytbara lungor om han används till mun-nosandning.
Den här modellen av Jerry är också designad för träning av spjälning och bandagering.
Delar kan tas isär och rengöras.